For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Home > Contact us  > Tromsø Tromsø

Servicekontoret i Tromsø

Servicekontoret i Tromsø har også et spesielt ansvar for å støtte forbundets Region Nord. Regionen dekker Finnmark, Troms og nordre Nordland sør til og med Salten.

NB! Nye adresser fra 1. januar 2013!

Ny postadresse:
Postboks 6166 Postterminalen
9291 TROMSØ
Ny besøksadresse:
Skippergata 41
9008 TROMSØ

 Telefon- og kontortid:
Hverdager 10:00–14:00
Telefonnummer:
77613750
E-postadresse:
tromso@sjomannsforbundet.no

We use cookies on our website. You can see our policy here
Cookies policy
We also have a privacy policy, which you can see here
Privacy policy
By clicking on the I AGREE button you agree to both these policies and our Terms of Use policy. You can see a copy here Terms of Use.


If you don't agree, please click here to read our Terms of Use.