For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Home > Contact us  > Fellessekretariatet Fellessekretariatet

Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat (SFS)

For å håndtere saker av felles interesse har Norsk Sjømannsforbund sammen med Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund etablert noen fellesfunksjoner, som fylles av ulike stillinger. Det varierer i hvilken grad de ulike forbundene deltar i hver av disse stillingene.

We use cookies on our website. You can see our policy here
Cookies policy
We also have a privacy policy, which you can see here
Privacy policy
By clicking on the I AGREE button you agree to both these policies and our Terms of Use policy. You can see a copy here Terms of Use.


If you don't agree, please click here to read our Terms of Use.